Łożysko w ciąży bliźniaczej

Struktura łożyska w ciąży bliźniaczej koreluje z ryzykiem wystąpienia powikłań.
Zaczynając od początku…
Aby urodziły się bliźniaki dwujajowe potrzebne są dwie komórki jajowe i dwa plemniki.
W ciąży jednojajowej zaś wystarczy jedna komórka jajowa i jeden plemnik. I teraz uwaga! Gdy zapłodniona komórka jajowa podzieli się w ciągu 4 dni na dwa indywidualne twory, w USG widoczny jest obraz dokładnie taki sam jak w ciąży dwujajowej. Dwa worki owodniowe (pęcherze z wodami płodowymi) oddzielone grubą ścianą – Znak λ. To tak jakby wybudować dwa wolnostojące domy na jednej działce. Nie ma wielu powodów do konfliktu, jedynie spory sąsiedzkie o przestrzeń. Te ciąże przebiegają z najmniejszą liczbą komplikacji.

Jeśli natomiast dojdzie do podziału zapłodnionej komórki jajowej pomiędzy 4 a 9 dniem, widoczne są dwie osobne przestrzenie z wodami płodowymi z cienką ścianą pomiędzy – Znak T. Należy przeprowadzać regularne kontrole ultrasonograficzne i Doppler (przepływy) u płodów, gdyż mogą wytworzyć się połączenia naczyniowe, które będą przekierowywać krew od jednego do drugiego bliźniaka. Obecnie w bardzo wyspecjalizowanych ośrodkach można przeprowadzić laseroterapię jeszcze w łonie matki zamykając powstałe naczynia. To tak jakby zamieszkać w domu bliźniaku, z jednym źródłem energii. Czasami jedna połówka dostaje jej więcej kosztem sąsiada.

dom bliźniak ciąży bliźniaczej

Jeśli natomiast dojdzie do podziału pomiędzy 9 i 13 dniem, będą się rozwijać bliźniaki w jednym worku owodniowym. Jak to w życiu – wystąpi duży potencjał do konfliktu. Nie tylko w kwestii zaopatrzenia w “energię” z łożyska, ale również komplikacje ze strony pępowiny. Te ciąże są najbardziej powikłane i należy wcześniej je rozwiązać – między 32+0, a 34+0 tygodniem przez cięcie cesarskie.

bliźniaki jednojajowe łożysko ciąża bliźniacza

Gdy dochodzi do podziału po 13 dniu od zapłodnienia rozwijają się bliźniaki syjamskie, im później tym mają więcej wspólnych organów.

Przed paroma laty koleżanka usłyszała na fotelu ginekologicznym, że spodziewa się bliźniaków i żeby poszukała sobie innego lekarza, gdyż ten nie będzie prowadzić ciąży patologicznej. Możecie sobie wyobrazić jak osoba nie mająca nic wspólnego z medycyną mogła zareagować. Ciąża bliźniacza jest ciążą podwyższonego ryzyka, ale nie jest ciążą patologiczną. Określenie struktury łożyska w pierwszych tygodniach jest bardzo ważne. Determinuje bowiem intensywność kontroli w ciąży, a także tydzień i sposób jej rozwiązania.

Lek. med. Magda Dobek-Chęcińska